Miltiadis & Dionisia wedding in Athens

Photography by: Giota Zoumbou & Takis Gotsopoulos