ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΕΝΥ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Φωτογράφηση Γάμου: Γιώτα Ζούμπου & Τάκης Γκοτσόπουλος