Ορέστης & Ιφιγένεια γάμος στην Αθήνα

Φωτογράφιση γάμου: Γιώτα Ζούμπου & Τάκης Γκοτσόπουλος