Η βάπτιση του Κωνσταντίνου

Φωταγράφηση Βάπτισης : Τσίκας Στέλλιος