Η βάπτιση του Δημήτρη

Φωτογράφηση Βάπτισης: Γιώτα Ζούμπου & Τάκης Γκοτσόπουλος