Gianni’s Christening

Gianni’s Christening

Photography by: Giota Zoumbou & Takis Gotsopoulos