Stephen Geraldin wedding in POROS

Photography: By Giota Zoumbou & Takis Gotsopoulos